SMO zostało zawiązane w 2005 r., a zarejestrowano je w 2006 r. Jest jedną z najbardziej prężnie działających organizacji ormiańskich w Polsce. Wielu obecnych liderów mniejszości ormiańskiej wywodzi się ze Stowarzyszenia Młodzieży Ormiańskiej. SMO zajmuje się w głównej mierze zrzeszaniem młodzieży ormiańskiej oraz jej integracją z Polakami. Stowarzyszenie podejmuje także działania mające na celu promocję historii i kultury ormiańskiej w Polsce, wymianę doświadczeń oraz współpracę na rzecz wspólnego dobra oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego Polski. SMO posiada kompetencje organizacyjne oraz jednoczące. Władze oraz członkowie SMO bardzo odpowiedzialnie podchodzą do realizowanych zadań.