Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej projekt o nazwie „Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych” ma na celu rozpowszechnienie zaleceń na temat zasad oraz sposobów przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności ormiańsko i rosyjskojęzycznej.

 

O Projekcie

 

O PROJEKCIE

Realizowany przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej  projekt „Przeciwdziałanie epidemii w społeczności mniejszości narodowych” ma na celu rozpowszechnienie zaleceń na temat zasad oraz sposobów przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności ormiańskiej i rosyjskojęzycznej. Grupy Ormian, Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, zamieszkujących w Polsce, z uwagi na bariery językowe, narażone są na wykluczenie społeczne. Rozwój epidemii wymaga jednak podjęcia działań informacyjnych, mających na celu dotarcie do grup mniejszości narodowych oficjalnych komunikatów obejmujących wytyczne, których realizacja może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej dostrzega konieczność propagowania zaleceń i wytycznych wśród mniejszości narodowych, którą także sami tworzą. Dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – mamy możliwość przyczynić się do wzmocnienia integracji społecznej różnych grup społecznych.

Zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach

Decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

  • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
  • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
  • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
  • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
  • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
  • stoki narciarskie;
  • kluby fitness i siłownie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

PODSTAWOWE ZALECENIA!

Myj ręce przy każdej sposobności (mycie rąk wodą z mydłem przez 20-40 sekund jest najlepszą profilaktyką) bądź zdezynfekuj dłonie płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 proc.)
Nie dotykaj rękoma oczu, nosa, ust oraz okolic twarzy.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy (co najmniej 1-1,5 metr odległości ) tzw. social distancing.
Jeżeli to możliwe, ogranicz przemieszczanie się.
W miarę możliwości nie korzystaj z transportu miejskiego i środków komunikacji publicznej. Poruszaj się samochodem/ rowerem/ pieszo.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie, których dotykasz.
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie zdezynfekuj lub umyj ręce.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Noś rękawiczki ochronne w miejscach publicznych.
Zakrywaj usta i nos.
Przestrzegaj kwarantanny i innych zaleceń służ sanitarnych oraz personelu medycznego.

Pobierz ulotkę i roześlij wśród swoich bliskich

 

   PORADNIK

 

Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim poradnikiem dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, w szczególności z powyżej opisanych grup mniejszości narodowych. Choć przeciwdziałanie epidemii w głównej mierze opiera się o samodyscyplinę w realizacji podstawowych zasad higieny, choćby tych wskazanych powyżej, to konieczne jest zapoznanie się z podstawowymi regułami bezpieczeństwa w miejscu pracy. Do takich zasad należy przede wszystkim informowanie pracowników o podstawowych zaleceniach sanitarnych oraz wprowadzenie jasnych zasad postępowania w miejscu pracy. Poradnik przede wszystkim zawiera informacje sporządzone w językach ormiańskim i rosyjskim, dlatego może być wykorzystywany w kontaktach z pracownikami mówiącymi w tych językach. Ze względu na ograniczoną objętość materiału, zostały w nim ujęte wyłącznie najważniejsze i generalne zasady.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W RP

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Realizacja projektu:

Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej


Partnerzy 

Khanzadyan Lewandowski & Partners

 

Ambasada Republiki Armenii w Polsce


Podmiot finansujący

NIW Program COVID

 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w

Zakresie Przeciwdziałania COVID-19